Chirurg naczyniowy. Podział chirurgii.

Chirurg naczyniowy. Podział chirurgii. Chirurgią nazywamy dziedzinę medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym różnych części ciała. Jest to szeroka dziedzina, podzielona na różne działy. Najbardziej popularną jest chirurgia ogólna „miękka”, gdzie diagnozuje się pacjentów z różnymi schorzeniami tkanek miękkich tj. narządów wewnętrznych, mięśni tkanek podskórnych i górnych, stosując metody zachowawcze nieoperacyjne, jak i zabiegowe. Szczegółowymi …