Kardiolog Warszawa. Telemedycyna

Kardiolog Warszawa. Telemedycyna. Podczas sesji nt. „Rozwiązań telemedycznych w kardiologii” z marca 2017 roku w Katowicach eksperci podkreślali, iż telemedycyna jest to korzystne zjawisko dla pacjenta – zyskuje komfort udzielanej usługi medycznej, połączony z wygodą pozostania w domu, dla lekarza- monitoruje na bieżąco stan zdrowia swoich pacjentów, jak i płatnika świadczeń. Usługi telekardiologiczne umożliwiają zdalnie …