USG prostaty Warszawa. Czym jest prostata?

USG prostaty Warszawa. Czym jest prostata?

Jeśli dokuczają Ci problemy z oddawaniem moczu, uczucie parcia na pęcherz, częstomocz, ból podczas mikcji, prawdopodobnie powyższe objawy wynikają z chorego gruczołu krokowego. Gruczoł krokowy (stercz, prostata) należy do układu męskich narządów płciowych. Ulokowany jest obok dna pęcherza moczowego, przepony moczowo-płciowej i otaczając tylny odcinek cewki moczowej. Dlatego też zmiany w okolicy stercza mają wpływ na stan dróg moczowych i bardzo często powodują zaburzenia w oddawaniu moczu. Miąższ stercza tworzą elementy gruczołowe oraz zrąb złożony z tkanki łącznej i włókien mięśni gładkich. Struktura gruczołu krokowego jest niejednorodna, zbudowana z czterech stref różniących się od siebie morfologicznie i czynnościowo. Jest to strefa obwodowa, strefa przejściowa, strefa środkowa i przednia, zwana spoidłem lub przegrodą przednią. Aby precyzyjnego zdiagnozować przyczyny chorób prostaty, konieczne jest wykonanie USG prostaty.

USG prostaty Warszawa. Czym jest?

Aby postawić rozpoznanie należy przeprowadzić wywiad, badanie fizykalne z badaniem stercza palcem przez odbytnicę, badania dodatkowe, m.in. obrazowe, wśród których na pierwszym planie jest badanie ultrasonograficzne. Na badania ultrasonograficzne składa się badania USG przezpowłokowe (transabdominal ultrasonography, TAUS) narządów układu moczowego i stercza, oceniające także zaleganie moczu po mikcji oraz ultrasonografia przezodbytnicza (transrectal ultrasonography, TRUS). Ultrasonograficzne pomiary wielkości stercza są przydatne w wyborze metody leczenia – gruczoły o objętości mniejszej niż 80 cm3, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Urologicznego -EAU, zakwalifikowane są do przezcewkowej elektroresekcji, a większe do operacji otwartej – adenomektomii. Jak widać USG prostaty jest bardzo cenną metodą diagnostyczną w schorzeniach urologicznych.