Echo serca. Jakość życia.

Echo serca. Jakość życia.

Termin „jakość życia” przewija się od czasów Arystotelesa po dziś. Koncepcje filozoficzne uznają ją za różnicę sum wszystkich przyjemności z sumą wszystkich cierpień, jakich człowiek doznaje w ciągu życia. Ówcześni definiują jako „czynnościowy efekt choroby i jej leczenia, subiektywnie lub obiektywnie odbierany przez chorego”. Jakość życia związana jest więc ze zdrowiem. Zmiany w obrębie obszaru zdrowotnego (np. pojawienie się choroby) wpływają na aspekty życia. Co to zatem jest choroba? Encyklopedyczna definicja choroby podaje, że jest to dynamiczna reakcja ustroju na działanie czynnika (lub wielu czynników) chorobotwórczych prowadząca do zaburzeń naturalnego współdziałania tkanek i narządów, a w następstwie do zaburzeń czynnościowych i zmian w funkcjonowaniu poszczególnych narządów i całego ustroju człowieka. Potocznie mówiąc choroba to przeciwieństwo zdrowia. Sama w sobie to źródło negatywnych napięć i emocji więc generuje niższą jakość życia.

Echo serca. Choroby serca. Gdy cierpi serce, zakłócenia występują w całym organizmie.

Serce jest wyjątkową pompą odpowiedzialną za przepływ tysięcy litrów krwi dziennie. Kłopoty w jej funkcjonowaniu – niewydolność lub zatrzymanie robi bałagan w działaniu pozostałych narządów. Dzień 24 września każdego roku uznano za Światowy Dzień Serca. Czy dbamy o nie, nie tylko od święta? Choroby układu krążenia w skali globalnej to przyczyna zgonów przeszło 17 milionów osób na rok. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) śmiertelność z powodu schorzeń kardiologicznych już w najbliższym czasie przekroczy 20 milionów osób rocznie i niestety będzie to główna przyczyna zgonów. Śmiertelność z ich powodu wzrasta wraz z wiekiem, głównie u mężczyzn i osób zamieszkujących środkową i wschodnią część Europy oraz wśród imigrantów z Azji Południowej.

Echo serca. Wylecz choroby serca. Jak stara zasada medyczna brzmi – „lepiej zapobiegać niż leczyć”,

poddawajmy się okresowym badaniom lekarskim, aby zapobiec wystąpieniu schorzeń lub rozpoznać je w początkowym stadium. Intencją lekarzy kardiologów jest nie tylko leczenie chorób serca i układu krążenia, ale również uświadamianie pacjentów w zakresie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, informowanie o zdrowym stylu życia, który jest najlepszym sprzymierzeńcem zdrowego serca. Co robić, by choroba serca nie zdominowała życia chorego?

Echo serca. Zdrowy styl życia. By nasze serce „dudniło” jak dzwon ważnym jest prowadzenie zdrowego stylu życia.

Nie na wszystko możemy mieć bezpośredni wpływ, pewnych okoliczności nie da się uniknąć, a pewnych, jak np. uwarunkowania genetyczne nie da się zmienić. Niewątpliwie jednak możemy wpłynąć na stan naszego zdrowia, a jako rodzic na stan zdrowia naszego dziecka. Wśród zasad zdrowego stylu życia znalazło się m.in.: zdrowe, racjonalne odżywianie się, odpowiednia aktywność fizyczna, umiejętne radzenia sobie ze stresem, właściwa ilość odpoczynku, unikanie nadmiaru szkodliwych uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków, czy leków. Życie w pośpiechu, stałym poczuciu braku czasu, w nadmiarze obowiązków, sprawiło, że nie umiemy już mądrze gospodarować naszym życiem. Stajemy się nerwowi i zestresowani, a to już prosta droga do zawału serca. W chwili pojawienia się jakiekolwiek dolegliwości, niezwłocznie udaj się do lekarza, gdyż leczenie wielu chorób najskuteczniej przebiega w ich początkowej fazie. Nie bójmy się lekarzy, przecież serce mamy jedno!